Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2021

Jákobův návrat

Jákobův útěk

Abram a Sáraj

kázání na hoře

Sáraj a Hagar

Pokušení na poušti

ježíš kráčí po moři

smlouva s Abramem

Podobenství o dělnících na vinici

uzdravení u rybníka Bethesda

bitva králů a vítězství Abramovo

podobenství o dvou synech

rozchod Lota s Abramem

zjevení v Galileji

prázdný hrob

vjezd do Jeruzaléma

Abram 2 a 3

podobenství o pšenici, plevelu, hořčičném zrnu a kvasu