Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2016

Stvoření světa

Ježíšovo dětství, rodiče

Bůh je láska

najdi ovečku

zacheus

Všechno co Bůh stvořil...(1.tim4,4)

Ztroskotání- skutky 27

jan 3,16

Mladík vypadl z okna Skutky

veršík efezským 6,1

veršík-skutky 1,8

Přísloví-veršíček

kvíz-opakování pro Berounskou besídku

Micheáš 6,8

David a Goliáš

Utišení bouře

Lydie, Pavel ve vězení

Opakování tajenka

Uzdravení ochrnutého (střecha)

nasycení pěti tisíců

V Lystře

Verš Římanům 8,28