neděle 29. března 2015

Zacheus

7 ilustrací s nezkráceným textem z Evangelia podle Lukáše, 19 kapitola. K vytisknutí a povídání nad textem i obrázky.
Dle potřeby můžu poslat v plné velikosti, nejsem si úplně jistá, jak to s těmi formáty funguje...když tak napište.Podle obrázku pak děti kreslili moruši-ruku a tiskali a dokreslovali Zachea atd.

úterý 24. března 2015

Pexeso k vybarvení, Evangelium podle Lukáše

V rámci opakování malé pexeso k vybarvení a vystřižení. Osm příběhů z Lukáše. O marnotratném synu, Ztracené ovečce, Podobenství o hostině, Farizeus a celník, Boháč a lazar, Marie a Marta, Uzdravení 10 malomocných, O milosrdném Samaritánovi. Ke každému příběhu jsou dva obrázky tvořící dvojici. Nebo se může vytisknout dvakrát a hrát klasicky. Odkaz na text z Bible na jednom ze dvou obrázků.
Původní velikost k vytisknutí:

středa 18. března 2015

pátek 6. března 2015

Marnotratný syn

"Pracovní list" k vytištění v původní velikosti (vybarvi, dokresli, přečti si):

Podobenství o Hostině

K tomuto tématu mám zatím muže, co pořádal hostinu - kreslený na čtvrtku a vystřižený, podlepený kartonem, používaný jako loutka. Další pomůcky jsem našla v dětském pokojíku a kuchyni.


Pak ještě omalovánku- dokreslovánku také na téma hostiny, s odkazem na Biblický text a pár otázkami a úkoly.

Tady obojí v původní velikosti k vytištění:


Vánoční pohlednice

Obrázky s vánoční tématikou možno dětem vytisknout na čtvrtku, vymalovat, vystříhat, poslat.
 A tady v původní velikosti k vytištění:

Betlém

Vánoční omalovánka. S odkazem na Biblický text. Obrázek jsem naskenovala v JPEG, pokud byste někdo potřeboval PDF, napište svůj e-mail a pošlu ). Myslím, že rozlišení by mělo být dobré. Doporučuji omalovánky tisknout spíše na čtvrtku, lépe drží a může se vybarvovat i vodovkami, akvarelem, fixami(neprodřou se)...

Tady původní velikost pro vytisknutí(až přijdu na lepší způsob, upravím to!):

čtvrtek 5. března 2015

V í t e j t e!

protože často kreslím pro své děti, nedělní školu a tak podobně, rozhodla jsem se, že to budu zálohovat a shromažďovat i do virtuální podoby volně ke stažení. Jako chaotik mám ve vlastních policích a šuplících pramalý systém a šance, že najdu, co jsem založila je rok od roku mizivější. Proto tento zásobovací prostor. Vše kreslím, vymýšlím ve volném čase. Když omalovánky použije i někdo další, budu mít velkou radost.
Prosím za trpělivost i shovívavost k mé osobě!
Snad dětem i kreslení a vyrábění přiblíží velkou Boží lásku.

fúctě Zuzana Vršanská